Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП

Доставка
Нова пошта: 1 - 3 дні
Укрпошта: 5 - 7 днів
Артикул: 9789660737693
В наличии
300 грн.
> 11 шт 285 грн.
> 21 шт 270 грн.
>31 шт 255 грн.
Задати питання про цей товар!
 • Описание

  Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2023. Українська мова" призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (поглиблений і базовий рівні). Посібник складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, вчителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

  У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО 2021.

  Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  • Лексикологія. Фразеологія
  • Будова слова. Словотвір
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Культура мовлення
  • Стилістика. Розвиток мовлення

  Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року.

  Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

  2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
  Упевнені, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

  Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до ВНЗ.

  Зміст

  ПЕРЕДМОВА 3
  УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
  § 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
  § 2. Наголос 22
  § 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
  § 4. Спрощення груп приголосних 33
  § 5. Чергування у – в, і – й 41
  § 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
  § 7. Сполучення ьо, йо 52
  § 8. Правила вживання м’якого знака 54
  § 9. Правила вживання апострофа 58
  § 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
  § 11. Чергування голосних звуків 70
  § 12. Правопис префіксів 77
  § 13. Правопис суфіксів 84
  § 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
  § 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
  § 16. Написання слів іншомовного походження 104
  § 17. Основні правила переносу слів 114
  § 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
  ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
  § 19. Лексичне значення слова 127
  § 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
  § 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
  § 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
  § 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
  § 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
  § 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
  § 26. Поняття про фразеологізми 168
  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
  § 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
  § 28. Словотвір 188
  МОРФОЛОГІЯ
  § 29. Морфологія. Іменник 200
  § 30. Прикметник як частина мови 232
  § 31. Числівник як частина мови 247
  § 32. Займенник як частина мови 262
  § 33. Дієслово як частина мови 277
  § 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
  § 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
  § 36. Прислівник як частина мови 320
  § 37. Прийменник як службова частина мови 329
  § 38. Сполучник як службова частина мови 338
  § 39. Частка як службова частина мови 345
  § 40. Правопис службових частин мови 348
  § 41. Вигук як частина мови 356
  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
  § 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
  § 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
  § 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 376
  § 45. Тире між підметом і присудком* 386
  § 46. Другорядні члени речення 388
  § 47. Порівняльний зворот 401
  § 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
  § 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
  § 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
  § 51. Речення зі звертанням 423
  § 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
  § 53. Речення з відокремленими членами 430
  § 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
  § 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
  § 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
  § 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
  § 58. Безсполучникове складне речення 470
  § 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
  § 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
  КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
  § 61. Поняття про культуру мовлення 494
  СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
  § 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
  ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
  Зразки власних висловлень 524
  Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2017 року 530
  Варіанти у форматі ЗНО 536
  Відповіді до тестових завдань 552
  Використана література 530


 • Характеристики
  Вікстарша школа
  До підручникаУніверсальний
  ВидавництвоПідручники і посібники
  ОбкладинкаМ'яка
  АвторБілецька О.
  Дата видавництва2022
  Моваукраїнська
  Кол-во страниц592
  Формат страницА4
  Предметзно українська мова і література
  Иллюстрациичорно-білі
  Класстарша школа

Питання стосовно замовлення Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП

Як придбати Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП?

Придбати Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП можна декількома способами
 • Найкращій спосіб зробити замовлення - покласти увесь необхідний товар у кошик, вказати Ваші імя та телефон, обрати способи оплати та доставки і прислати його нам.
 • Прислати по Вайберу фотографії необхідного товару, вказавши при цьому як і кому відправляти
 • 3

Як відбувається доставка Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП?

Доставка Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП відбувається головними операторами доставки України: Нова пошта та Укрпошта
 • Нова пошта
 • Укрпошта

Як відбувається оплата Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП?

Оплата за Українська мова - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Білецька, в-во ПІП можлива двома способами
 • При отримані
 • Передплата на карту банку

Як отримати знижку?

Знижка на робочі зошити залежить від їх кількості. > 11 - 10 відсотків > 21 - 15 відсотків > 31 - 20 відсотків

Як швидко я отримаю своє замовлення?

Відправлення замовлення відбувається як правило протягом 1 - 2 днів. Великі замовлення формуються протягом 2 - 3 днів. Якщо деякий товар потребує замовлення у видавництві, термін відправки обговорюється окремо.

Скидка− 0 грн.
Партнерская скидка− 0 грн.
Итого0 грн.

Ваша корзина пуста.