Мій план дій - уроки НУШ частина 2

Мій план дій

Однією з найважливіших умов створення нового освітнього середовища є надання вчителеві педагогічної свободи, де немає місця бюрократичному контролю, паперовим звітам, роботі з непотрібною документацією. Вибір форм та методів викладання стає винятковою прерогативою вчителя й не може регламентуватися зовні (ані адміністрацією навчального закладу, ані органами управління освітою).

Як зазначається в наказах про «Педагогічну свободу», вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування певних методик є неправомірним, і вчитель не зобов'язаний їх виконувати.

Вибір — це умова існування свободи. Відсутність вибору означає відсутність свободи. Коли в учителя є педагогічна свобода, у нього з'являється відповідальність у повному розумінні цього слова. Тепер уже такі вислови стають неактуальними.

«У нас погані підручники!» — учитель сам обирає підручник, за яким працювати. Тільки важливо, щоб вибір учителя не контролювався «зверху» і це була особиста справа педагога, за яку він особисто відповідає.

«У нас погані програмами!» — вчителеві надано можливість самостійно обирати, за якою програмою працювати.

Учитель може бути відповідальним тільки за те, у чому проявилася його свобода, а відповідальність передбачає самостійність, незалежність від зовнішнього контролю, впевненість у своїх діях.

Add comment